Odměnu za právní služby poskytované advokátní kanceláří je možno dle vzájemné dohody stanovit následovně:

Hodinová odměna – jedná se o nejběžnější způsob stanovení odměny, kdy advokátní kancelář za každou poskytnutou hodinu právní služby účtuje částku, podle vzájemné dohody s klientem s ohledem na náročnost právní služby.

Paušální odměna – jedná se o pevnou částku, která je účtována měsíčně a zahrnuje pravidelné poskytování právních služeb v určitém rozsahu (řešení výhodné zejména pro firmy a podnikatele).

Fixní odměna – jedná se o pevnou částku stanovenou pro konkrétní právní věc (příprava návrhu na rozvod).

Podílová odměna – výše odměny je odvozena od majetkové hodnoty vztahující se k dané právní věci nebo od výsledku v dané právní věci (procentuální odměna z vymožené pohledávky).

Úkonová odměna – tento způsob odměny upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Advokát tímto informuje klienty – spotřebitele, že dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je k mimosoudnímu řešení případných sporů mezi advokátem a těmito klienty oprávněným subjektem Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1. Bližší informace naleznete na: www.cak.cz.